รู้จักและเริ่มใช้งาน JIRA Project Management Software (¼)

รู้จักและเริ่มใช้งาน JIRA Project Management Software (¼)

 

การทำงานกับปัญหาล้วนเป็นของคู่กัน โดยเฉพาะการติดตามงาน คำถามอย่างเช่น “งานที่สั่งไปถึงไหนแล้ว” หรือไม่ก็ “โปรเจคจะส่งได้เมื่อไหร่” เป็นเรื่องน่าเบื่อสำหรับทั้งคนถามและคนตอบ โดยเฉพาะการที่ได้รับคำตอบกลับมาว่า “งานไหนครับ” หรือ “ไม่รู้เหมือนกันครับว่าถึงไหน”

และถ้ามานึกกันเพิ่มเติม ปัญหาที่ชวนปวดหัวที่เจอได้บ่อยๆ ในที่ทำงาน ก็อย่างเช่น

ความปวดหัว 1 คะแนน – ไม่รู้ถึงสถานะปัจจุบันของงาน
ความปวดหัว 2 คะแนน – ไม่รู้ว่าตัวเองต้องทำอะไร
ความปวดหัว 3 คะแนน – ไม่รู้ว่าจะหาข้อมูลที่ต้องการได้จากไหน
ความปวดหัว 4 คะแนน – ไม่เห็นภาพรวมหรือเป้าหมายของงาน
ความปวดหัว 5 คะแนน – ลืม!

องค์กรต่างๆ แก้ปัญหาดังกล่าวด้วยการทำผังองค์กร การวางแผนงาน การสร้างกฎเกณฑ์การสื่อสารต่างๆ เพื่อให้งานดำเนินต่อไปได้ราบรื่น แต่สาเหตุที่แท้จริงของปัญหาอาจจะไม่ได้รับการแก้ไข ซึ่งถ้ามาวิเคราะห์อย่างจริงจังแล้ว ปัญหาในที่ทำงานมักมีสาเหตุจาก “คน” คือ

 • การขาดทางเลือกหรือสิทธิในการออกความเห็น
 • ความรู้สึกไม่เท่าเทียมในงานที่รับมอบหมาย
 • การขาดความรับผิดชอบและสำนึกถึงความมีส่วนร่วม
 • การขาดความเชื่อมโยงกับเป้าหมายที่แท้จริงของงาน
 • การปิดบังข้อเท็จจริงจากความผิดพลาด
 • การขาดการประเมินผลการทำงานที่แม่นยำ

ดังนั้น หัวหน้าหรือผู้นำองค์กรจำเป็นต้องมีทักษะในการบริหารคน มองเห็นและเข้าใจสาเหตุของปัญหา และทำการแก้ไข แต่ว่าในความเป็นจริงสิ่งนี้ไม่ใช่เรื่องง่าย ยิ่งมีงานจำนวนมากและคนจำนวนมาก จำนวนปัญหาก็ยิ่งทวีคูณมากขึ้นเป็นเงาตามตัว

เพื่อที่จะแก้ปัญหาเหล่านี้ จึงมีซอฟท์แวร์ประเภท Task Management เกิดขึ้น เป็นเครื่องมือช่วยประสานให้ทีมทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งที่จะแนะนำนี้เป็นซอฟต์แวร์จากบริษัท Atlassian ชื่อว่า JIRA (อ่านว่า จี-ร่า หรือ ไจ-ร่า) ที่ได้รับความนิยมสูงในปัจจุบันจากหลากหลายองค์กรทั่วโลก

 

 

Task Management Software คืออะไร
Task Management Software หรืออีกชื่อคือ Project Management Software มีความหมายตรงตัวตามชื่อของมัน คือเป็นซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้องค์กรบริหารจัดงานได้สะดวกและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ใช้วางแผนและมอบหมายงาน เป็นตัวกลางสื่อสาร และรายงานภาพรวมหรือวัดผลสำเร็จของงานได้

จะดีแค่ไหนถ้าทุกคนในทีมเปิดคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์และเห็นงานที่จะต้องรับผิดชอบหรือใกล้ถึงกำหนดส่งเป็นภาพเดียวกัน รู้ว่าวันนี้ต้องทำอะไร เชื่อมโยงข้อมูลจากลูกค้าหรือแผนกอื่นเข้าด้วยกัน ในขณะที่หัวหน้าทีมก็สามารถเห็นถึงความคืบหน้าหรือปัญหาที่เกิดขึ้นได้ทันที ให้ทีมได้ใช้เวลาและความสามารถในการทำงานได้เต็มที่ แทนที่จะต้องคอยจดจำหรือค้นหาข้อมูลมาเพื่อใช้ทำงาน

ซอฟต์แวร์ประเภท Task Management นั้นมีอยู่มากมาย แต่ JIRA มีความโดดเด่นในความสะดวกของการค้นหาข้อมูลและการปรับแต่งที่หลากหลาย ผู้ใช้สามารถออกแบบการเก็บข้อมูล และขั้นตอนของงานได้อิสระ กำหนดสิทธิการใช้งาน รูปแบบการแจ้งเตือน และเชื่อมต่อกับระบบซอฟต์แวร์อื่นๆ รวมถึงมีส่วนขยาย (add-ons) ให้ใช้จำนวนมาก ทำให้มีองค์กรมากมายนำ JIRA ไปประยุกต์ใช้กับงานประเภทต่างๆ อาทิเช่น

 • Project management
 • Software development
 • Customer Relationship Management (CRM)
 • Sales and Marketing
 • Human Resources

ความแตกต่างของ JIRA และ Microsoft Project

อาจจะมีคำถามว่า JIRA แตกต่างกับซอฟต์แวร์ Project Planning เช่น Microsoft Project อย่างไร

คำตอบคือ แตกต่างกันในลักษณะการใช้งาน เพราะโดยส่วนใหญ่ผู้ใช้ Microsoft Project จะเป็นหัวหน้าทีมหรือ Project Manager ไม่กี่คน ซึ่งหัวหน้าทีมต้องวางแผนและอัพเดทสถานะงานต่างๆ ด้วยตนเอง แตกต่างจาก JIRA ที่หัวหน้าเพียงวางแผนและมอบหมายงานให้แต่ละคนในทีมอัพเดทสถานะงานของตนเอง เป็นการลดภาระของหัวหน้าทีม ทำให้สะท้อนสถานะที่แท้จริงของงานได้เที่ยงตรงขึ้น

ประโยชน์ของการใช้งาน JIRA
นอกเหนือจากประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นแล้ว ระบบ Task Management ที่ดีก็สามารถช่วยบรรเทาสาเหตุของปัญหาต่างๆ ในองค์กรที่เราพูดถึงก่อนหน้านี้ได้เช่นกัน เพราะระบบการทำงานที่ดีจะช่วยส่งเสริม Core Value หรือคุณค่าระดับองค์กรในด้านต่างๆ ต่อไปนี้

 1. Clarity สร้างการสื่อสารที่ชัดเจน
  การใช้ช่องทางการสื่อสารหลากหลายเช่น โทรศัพท์, อีเมล์, LINE ทำให้ข้อมูลกระจัดกระจาย การมีศูนย์กลางในการสื่อสารผู้ใช้แลกพูดคุยเปลี่ยนข้อมูล ส่งต่องาน และอัพเดทสถานะงานในระบบเดียว ช่วยให้ค้นหาข้อมูลได้ถูกต้องและรวดเร็ว
 2. Transparency สร้างความโปร่งใสในการทำงาน
  ความเสียหายขององค์กรบางครั้งเกิดจากการปิดบังความผิดพลาดและไม่ยอมเปิดเผยข้อมูลอย่างตรงไปตรงมา หรืออาจมีกล่าวโทษกันทำให้ส่งผลถึงขวัญกำลังใจของคนในทีม โดยทั่วไป การสอบสวนสาเหตุของปัญหาย้อนหลังนั้นยาก แต่ JIRA จะบันทึกกิจกรรมของงานไว้อย่างชัดเจน ทำให้สามารถตรวจสอบหาต้นตอความผิดพลาดง่ายขึ้น
 3. Accountability สร้างความรู้สึกมีส่วนร่วมและความรับผิดชอบ
  ในองค์กรขนาดใหญ่ที่มีการทำงานหลายระดับ คนทำงานอาจไม่เข้าใจในเป้าหมายที่มีร่วมกัน การใช้ JIRA จะทำให้สมาชิกเห็นภาพรวมของการทำงาน ติดตามงานได้ง่าย ทำให้แต่ละคนเห็นสถานะงานที่ตนต้องรับผิดชอบและผลกระทบต่องานของผู้อื่น กระตุ้นให้ตระหนักถึงความสำคัญในส่วนงานของตนเอง
 4. Measurability สร้างการประเมินประสิทธิภาพที่วัดผลได้
  ความสำเร็จหรือความล้มเหลวของงานควรเป็นสิ่งที่วัดผลได้ ซึ่ง JIRA สามารถรวบรวมและสรุปข้อมูลที่เกิดขึ้นตามจริงเพื่อใช้ชี้วัดประสิทธิภาพของทีมด้านต่างๆ เป็นข้อมูลที่แม่นยำสำหรับหัวหน้าหรือผู้บริหารสำหรับประเมินประสิทธิภาพของทีม

เมื่อแก่นปัญหาของงานไม่ใช่แค่เรื่องของเนื้องาน หากแต่ยังเป็นเรื่องของการทำงานระหว่างคน ซึ่งการมีซอฟต์แวร์มากำหนดกรอบการทำงาน เปิดเผยสถานะของงาน และช่วยสื่อสารระหว่างกันก็เป็นเครื่องมือให้ทำงานกันได้สะดวกมากขึ้น และสุดท้ายแล้วประโยชน์ที่องค์กรได้รับก็อาจเยอะจนคุณคาดไม่ถึงก็เป็นได้

ในบทความหน้า เราจะเจาะลึกถึงโครงสร้างของ JIRA และเมื่อเราเข้าใจพื้นฐานของซอฟต์แวร์แล้ว เราจะมาเริ่มต้นใช้งาน JIRA ไปด้วยกัน


คู่มือการใช้งาน QNAP NAS 4/4

การสำรองข้อมูล Hybrid Backup Sync

Hybrid Backup Sync เป็นอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่ช่วยเหลือในการสำรองข้อมูล มีขั้นตอนง่ายๆและไม่ยุ่งยากดังนี้

 1. เรียกใช้งาน Hybrid Backup Sync จะมีให้เลือก การใช้งานอยู่ 3 รูปแบบ คือ Backup, Restore, Sync ดังรูปที่ 1

แต่ในที่นี้ให้ เลือกคลิก ที่ Backup

รูปที่ 1

2. Create Backup Job จะเป็นแบบรูปให้เลือกสำรองข้อมูล แต่ในทีนี้ให้เลือก Local Backup ดังรูปที่ 2

รูปที่ 2

3. Edit Backup Job เป็นการเลือก Location ที่ต้อกการสำรองข้อมูลและเลือก Location ปลายทางที่ต้องการเก็บข้อมูล

รูปที่ 3

4. Advanced Settings เป็นกำหนดการทำงานในการสำรองข้อมูล เช่น กำหนดเวลาทำงาน กำหนดเงื่อนไขต่างๆ เป็นต้น

รูปที่ 4


คู่มือการใช้งาน QNAP NAS 3/4

การสร้างแชร์โฟลเดอร์และการกำหนดสิทธิการเข้าถึง

การสร้างแชร์โฟลเดอร์และการกำหนดสิทธิ์การใช้งานสามารถทำได้ดังนี้

 1. เลือก Volume ที่ต้องการสร้างแชร์โฟลเดอร์ ดังรูปที่ 1

รูปที่ 1

2. Create A Shared Folder เป็นการสร้างแชร์โฟลเดอร์ และให้กำหนด Folder Name : ดังรูปที่ 2

รูปที่ 2

3. การกำหนดสิทธิ ให้โฟลเดอร์ จะมีให้เลือกอยู่ 3 แบบคือ

 1. RO สามารถอ่านได้เพียงอย่างเดียว
 2. RW สามารถอ่านและแก้ไขได้
 3. Deny ไม่อนุญาตให้เข้าถึง

รูปที่ 3

4. การเข้ารหัสและกำหนดเงื่อนไขต่างๆ

รูปที่ 4


คู่มือการใช้งาน QNAP NAS 2/4

การสร้างบัญชีใช้งาน myQNAPcloud

ให้ทำการเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีที่ถูกสร้างขึ้น  Login : ใส่ Username และ Password ดังรูปที่ 1,2

รูปที่ 1

รูปที่ 2

2. เรียกใช้งาน myQNAPcloud เพื่อทำการสร้างบัญชี

a.คลิกเลือก myQNAPcloud

รูปที่ 3

b. จากนั้นคลิก Get Started

รูปที่ 4

c. เลือกสร้างบัญชีใหม่ คลิก Create myQNAPcloud account

รูปที่ 5

d. กรอกรายละเอียดเพื่อทำการสมัครบัญชีหรือ เลือกสมัครโดยใช้ Facebook, Googleaccount

รูปที่ 6

e. จากนั้นให้เราไปเช็ค E-mail ที่ใช้ในการสมัครเพื่อทำการยืนยัน

รูปที่ 7

f. กดยืนยัน Confirm Registration

รูปที่ 8

รูปที่ 9

3. ทำการเข้าสู่ระบบ Sign in myQNAPcloud

รูปที่ 10

4. ตั้งชื่อแสดงผล QNAP Device name :

รูปที่ 11

5. ลงทะเบียน myQNAPcloud เพื่อให้สามารถใช้งาน QNAP ในสถานที่ต่างๆได้

รูปที่ 12

6. myQNAPcloud พร้อมใช้งานแล้ว!

รูปที่ 13


คู่มือการใช้งาน QNAP NAS 1/4

QNAP คืออะไร

QNAP เป็นอุปกรณ์เก็บข้อมูลแบบเครือข่าย Network Attached Storage (NAS) หรืออุปกรณ์ที่ทำหน้าเก็บข้อมูลแบบเครือข่ายมีการทำงานเสมือนคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก QNAP มีฟังชั่นต่างๆ ที่ช่วยในการจัดการ สามาราถทำงานได้หลากหลาย อย่างเช่น multiple backups, Always online, sharing anywhere, Multiple layers of data protection, In-home entertainment and streaming เป็นต้น

ขั้นตอนการใช้งานเริ่มต้น

การเปิดใช้งานเริ่มต้นของเครื่อง QNAP จะมีวิซาร์ดช่วยกำหนดค่าเบื้องต้นให้ ซึ่งเราสามารถเข้าไปกำหนดค่าต่างๆ เพิ่มเติมภายหลังได้

ขั้นตอนมีดังนี้

 1. ให้ทำการต่อเชื่อมเครือข่าย lan และกำหนด IP Address ที่เครื่อง QNAP
 2. เปิด Web browser (แนะนำ Google chrome) จากนั้นให้ใส่ IP Address ตามที่ได้กำหนดไว้ที่ตัวเครื่อง QNAP จะสามารถเข้าสู่หน้า QNAP quick ดังรูปที่ 1
  1. ให้กำหนดชื่อ NAS Name :
  2. กำหนดพาสเวิร์ด Password :
  3. ยืนยันพาสเวิร์ด Confirm Password :

รูปที่ 1

d. กำหนดโซนเวลา Time Zone :

รูปที่ 2

e. กำหนด IP Address (แนะนำ) Use static IP address

รูปที่ 3

f. เลือก Protocol ที่ต้องการใช้งานบน Platform ที่ต้องการ

รูปที่ 4

g. เลือกชนิด Volume type :

ชนิดของ Volume type ของ QNAP มีให้เลือกใช้งานอยู่ 3 แบบดังนี้

 1. Static Volume (Single Volume) เป็น Storage volume ระดับพื้นฐาน ที่ได้กำหนดพื้นที่เก็บข้อมูลเอาไว้อย่างชัดเจน
 2. Thick Volume (Multi-Volume) เป็น Storage volume ที่สามารถปรับพื้นที่เก็บข้อมูลให้มีความยืดหยุ่น เช่น การกำหนด Storage pool เราจะกำหนดให้มีกี่ Volume ก็ได้ของ Storage นั้นๆ
 3. Thin Volume (Multi-Volume) เป็น Storage volume ที่สามารถกำหนดขนาดของ Volume ให้มีขนาดใหญ่กว่าพื้นที่จริงก็ได้

รูปที่ 5

h. QNAP กำลังประมวลผลสร้างพื้นให้พร้อมใช้งาน


Pri quas audiam virtute ut, case utamur fuisset eam ut

Pri quas audiam virtute ut, case utamur fuisset eam ut, iisque accommodare an eam. Reque blandit qui eu, cu vix nonumy volumus. Legendos intellegam id usu, vide oporteat vix eu, id illud principes has. Nam tempor utamur gubergren no.

Ex soleat habemus usu, te nec eligendi deserunt vituperata. Natum consulatu vel ea, duo cetero repudiare efficiendi cu. Has at quas nonumy facilisis, enim percipitur mei ad. Mazim possim adipisci sea ei, omnium aeterno platonem mei no.


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.


IT Seminar in Bangkok 2018 at Sofitel hotel

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.


"HOW TO BE THE GREATEST PROGRAMMER"

IT Seminar in Bangkok 2018 at Sofitel hotel

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.


Acrobat Professional DC (SFL00015)

13,000 Baht

Stock Status: In Stock

Warranty: 1 year

BUY NOW

Acrobat Professional DC (SFL00015)

เป็นหนึ่งในชุด โปรแกรม Adobe Creative Cloud นั่นเอง คือโปรแกรมที่จะช่วยจัดการเอกสารทำให้ทุกคนสามารถสร้าง ตรวจสอบ อนุมัติ เซ็นต์ลายเซ็นต์ และติดตามเอกสารได้จากทั้งบนเดสก์ทอปและอุปกรณ์พกพา ซึ่งจะทำให้การใช้งานลายเซ็นต์ดิจิตัล (e-signature) กลายเป็นที่แพร่หลายจากการรวมระบบเซ็นต์เอกสารดิจิตัล (e-signing) เอาไว้ภายในบริการครบวงจรนี้ด้วย

สิทธิ์การใช้โปรแกรม 1 ปี
ครอบคลุมการทำงานทั้ง Mac และ Windows
ดาวน์โหลด Acrobat Professional DC ใช้ฟรี 30 วัน
https://acrobat.adobe.com/us/en/free-trial-download.html?trackingid=KLBBQ

Trade in your old Surface

You could get up to $650 toward a new Surface Pro 3

Visit trade in site
ใบเสนอราคา
QUATATION
โปรโมชั่น
PROMOTION
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
HELP & SUPPORT
วิธีการสั่งซื้อ
PAYMENT

CONTACT US

  หัวข้อ/Subject


  Adobe Illustrator CC (SFL00014)

  13,000 Baht

  Stock Status: In Stock

  Warranty: 1 year

  BUY NOW

  Adobe Illustrator CC (SFL00014)

  เป็นหนึ่งในชุด โปรแกรม Adobe Creative Cloud นั่นเอง ใช้สร้างและเผยแพร่เว็บไซต์สำหรับ Desktop และ Mobile Device โดยใช้มารตฐานเว็บไซต่ล่าสุด ปราศจากการเขียนโค๊ด. ออกแบบเว็บไซต์ได้อย่างอิสระโดยใช้เครื่องมือที่คุณคุ้นเคยรวมถึงมี Web fonts ให้เลือกมากมาย เพิ่มลูกเล่น interactive ได้ง่ายๆ รวมทั้ง slide shows, forms และอื่นๆอีกมากมาย บันทึกไฟล์ด้วย สำหรับการเข้าถึงงานจากทุกๆที่ รวมถึง การ share อย่างง่ายดาย
  สิทธิ์การใช้โปรแกรม 1 ปี
  ครอบคลุมการทำงานทั้ง Mac และ Windows
  ดาวน์โหลด Adobe Illustrator CC ใช้ฟรี 30 วัน
  https://creative.adobe.com/products/download/illustrator

  Trade in your old Surface

  You could get up to $650 toward a new Surface Pro 3

  Visit trade in site
  ใบเสนอราคา
  QUATATION
  โปรโมชั่น
  PROMOTION
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
  HELP & SUPPORT
  วิธีการสั่งซื้อ
  PAYMENT

  CONTACT US

   หัวข้อ/Subject


   Adobe Photoshop CC (SFL00013)

   13,000 Baht

   Stock Status: In Stock

   Warranty: 1 year

   BUY NOW

   Adobe Photoshop CC (SFL00013)

   ได้เพิ่มคุณสมบัติใหม่ๆ เข้าไปมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการปรับแต่งรูปที่มีการสั่นไหวของกล้อง หรือการทำรูปภาพให้กลายเป็นภาพ 3D ที่มีมิติเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม และในรุ่นนี้ทางด้านผู้พัฒนาอย่างอะโดบี ก็ได้เพิ่มการขยายเวิร์กโฟลว์ 3D ให้รองรับการใช้งานกับหลายๆ ไฟล์ เช่นไฟล์จากโปรแกรม CAD หรือเครื่องสแกน 3D อื่นๆ เป็นต้น ในด้านของความเร็วในการใช้งานนั้นก็ยังเพิ่มประสิทธิภาพให้สามารถประมวลผลได้ดียิ่งขึ้น พร้อมกับการปรับปรุงในด้านของการสั่งพิมพ์รูป 3D ให้ดูดีมีมิติ
   สิทธิ์การใช้โปรแกรม 1 ปี
   ครอบคลุมการทำงานทั้ง Mac และ Windows
   ดาวน์โหลด Adobe Photoshop CC ใช้ฟรี 30 วัน
   https://creative.adobe.com/products/download/photoshop?promoid=61PM825Y&mv=other

   Trade in your old Surface

   You could get up to $650 toward a new Surface Pro 3

   Visit trade in site
   ใบเสนอราคา
   QUATATION
   โปรโมชั่น
   PROMOTION
   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
   HELP & SUPPORT
   วิธีการสั่งซื้อ
   PAYMENT

   CONTACT US

    หัวข้อ/Subject