DocuSign

*กรุณากรอกข้อมูลในการติดต่อให้ครบถ้วน ทางเราจะติดต่อกลับพร้อมใบเสนอราคาภายใน 1-2 ชั่วโมง

DocuSign

เซ็นเอกสารได้ทุกที่ทุกเวลาด้วยระบบเซ็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Signature)
จาก DocuSign ไม่ว่าจะเป็นการเซ็นหนังสือสัญญา อนุมัติใบเสนอราคา หรือเซ็นรับรอง
เอกสารต่างๆ ได้ในไม่กี่คลิก โดยที่ผู้รับเอกสารไม่จำเป็นต้องมีโปรแกรมในเครื่อง
DocuSign ทำงานร่วมกับโปรแกรม Office 365, Outlook, Salesforce ได้อย่างสมบูรณ์
สามารถใช้งานได้ทุก Platforms ไม่ว่าจะเป็น Windows, Mac, IOS หรือ Android 
และมีความปลอดภัยสูง ให้คุณมั่นใจว่าเอกสารของคุณจะปลอดภัย

เซ็นง่ายในไม่กี่คลิก

1 สร้าง
เลือกเอกสารที่ต้องการให้เซ็นใน DocuSign
เลือกตำแหน่งที่ต้องการให้เซ็นชื่อ
2 ส่ง
ใส่อีเมล์ผู้รับ สามารถสั่งให้ผู้เซ็นหลายคนในคราวเดียว
(ผู้รับไม่จำเป็นต้องลงโปรแกรมใดๆ)
3 เซ็น
คลิกเซ็นจากในอีเมล์ ตอบกลับไปหาผู้ส่งในทันที

More DocuSign Products

ชุดโปรแกรมต่างๆ ของ DocuSign
ที่ช่วยงานเอกสารของคุณตั้งแต่เริ่มสร้าง
จนกระทั่งเซ็นเสร็จ ครบจบในที่เดียว

Electronic Signature

ส่ง/เซ็น/เสร็จ ง่ายดายด้วย eSignature

Contract Lifecycle Management

ตรวจสอบลำดับ Workflow ของการเซ็นเอกสารตั้งแต่ต้นจนจบ

Document Generation and Negotiation

ปรับ/แก้ไขเอกสาร เรียกดูเวอร์ชั่นต่างๆ ย้อนหลังได้ง่ายดาย

Agreement Analytics

ใช้ AI ในการหาและวิเคราะห์ข้อความที่ผิดพลาดในเอกสารสำคัญ

*ดูรายละเอียดเพิ่มเติม > (https://www.docusign.com/products)