สินค้าทั้งหมด

AutoCAD LT

โปรแกรมเขียนแบบพื้นฐานสำหรับงานออกแบบ 2 มิติ

AutoCAD

โปรแกรมเขียนแบบสำหรับงานออกแบบทุกชนิด

Product Design & Manufacturing Collection IC

ชุดโปรแกรมสำหรับงานออกแบบ

AEC Collection IC

รวมชุดโปรแกรมสำหรับงานสถาปัตยกรรม

Confluence

ซอฟต์แวร์ที่รวบรวมองค์ความรู้ภายในองค์กรไว้ในที่เดียว
- Knowledge Management: สร้างการทำงานให้ทุกคนรู้ในสิ่งที่ควรรู้ โดยไม่ต่างคนต่างรู้
- Employee Engagement: สร้างการแลกเปลี่ยนข้อมูล หรือองค์ความรู้ระหว่างกัน เปลี่ยนจากการสนทนากัน ให้เป็นการทำงานร่วมกันของทีม

Jira Service Management

ซอฟต์แวร์ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับ IT Support แก้ปัญหาให้กับ User อย่างรวดเร็ว ป้องกันและจัดการ Incident ที่จะเกิดขึ้นได้ทันเหตุการณ์
- รวมการแก้ปัญหาไว้ในที่เดียว ให้องค์กรทำงานได้อย่างคล่องตัว
- สามารถปรับแต่งระบบ Support ได้ตามความต้องการเฉพาะขององค์กร
- Develop และ Support โดยใช้แพลตฟอร์มเดียว

Jira Software

ซอฟต์แวร์สำหรับทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ทำให้การเขียนโปรแกรมกลายเป็นเรื่องง่าย
- Plan: สร้าง User Story, Issues และ plan sprints ช่วยกระจายงานข้ามทีม
- Track: จัดลำดับความสำคัญภาพรวมของการทำงาน ช่วยบริหารจัดการทีม
- Report: ปรับปรุงประสิทธิภาพของทีมโดยใช้ข้อมูลแบบ Real time ให้สมาชิกในทีมนำไปใช้ได้ทันเวลา

Jira Work Management

ซอฟต์แวร์ช่วยจัดการ ติดตามงาน รวมการทำงานของทุกแผนกไว้ในที่เดียวกัน
- Manage projects: บริหารจัดการด้วย Workflow ช่วยกำหนด กระบวนการทำงานร่วมกันของแต่ละส่วนงาน
- Monitor details: จัดการงานง่ายขึ้นด้วย Status นอกจากนี้ยังมีการแจ้งเตือนในเรื่องสำคัญทำให้ไม่พลาด
- Dashboard: ช่วยให้สามารถติดตาม Status Project ในทีม มองเห็นภาพรวมและความคืบหน้าต่างๆ

Acrobat Pro

จัดการงานเอกสารได้อย่างง่ายดาย